03

urt / 2017

Kultura eta gizarte arloetako bitartekotza- eta berrikuntza-proiektuetarako diru-laguntzak (Bitartez deialdia 2017)

innovacion_socialXedea

Bitartekaritza eta sare-lanaren bidez ikerketa, berrikuntza eta arte garaikidearekin konprometituta dauden proiektuei bideratutako diru-laguntzak emateko arauak ezartzea eta deialdia egitea. Proiektu horiek lagungarri izan beharko dute hurrengoetarako:

 • Desberdinen arteko elkarrizketa, kolaborazioa, baterako sorkuntza edota hibridazioa eta talentua sustatzeko, gure inguruko sortzeko gaitasuna ahal den gehiena garatzearren.
 • Lurralde berean bizi diren pertsona eta talde desberdinen arteko komunikazioa, harremana eta integrazioa hobetzea.
 • Lan-inguruak eta plataforma teknologikoak erabiltzea elkarlan-moduak, ikerketa eta ekoizpena areagotzeko.
 • Hainbat hartzaile eta ikus-entzulerengana jotzeko moduko harreman- eta artekaritza-modu berriak sortzea, hartara bizipen esanguratsu, bereizgarri eta kualitatiboagoak eragitearren.
 • Praktika kulturaletatik abiatuta berrikuntza kultural eta sozialeko estrategiak planteatzen dituzten ekimenak garatzea.

Proiektu horiek kultura- edo sormen-sektore bati lotuak izan beharko dute (ikusizko arteak, zinema eta ikus-entzunezkoak, dantza, literatura, musika, antzerkia, zirkua, magia, bertsolaritza eta abar).

Diru-laguntza jaso ahal izango dute, 2017. urtean hasiak eta 2018ko urtarrilaren 31rako amaituak egongo diren proiektuak.

Eskatzaileak hainbat proiektu aurkezteko aukera baduen ere, proiektu bakar bat lagundu ahal izango da.

Epea: 2017/01/30

info +

politica linguistica cultura gobierno vasco bilaketarekin bat datozen irudiak

Kategoria: Diru-laguntzak

03

urt / 2017

Berrikertu 2016-2017. Giza kapital ikertzailea sartzeko laguntzak

investigación bilaketarekin bat datozen irudiakAgindu honen helburua da giza kapital ikertzailea sartzeko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileetan eta enpresetan, itzuli behar ez diren diru-laguntzen bitartez, langile ikertzaileak kontratatzeko.

 

 • Agindu honetan ezarritako diru-laguntzen onuradun honako hauek izan daitezke:

 

 1. Enpresak: ETEak edo enpresa handiak, bai eta enpresa-elkarteak ere.
 2. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko (ZTBES) kide diren eragileak, , eta, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautu eta eguneratzen duen ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuan ezarritakoaren arabera egiaztatuak, kategoria hauetan:
  • ikerkuntza kooperatiboko zentroak
  • teknologia-zentroak
  • enpresetako I+G unitateak

Kontratazio bakoitzagatik erakunde onuradun bakoitzari eman beharreko laguntzen ehunekoak hauek izango dira gehienez:

 1. Enpresak:
  1. % 60 ETEentzat.
  2. % 50 gainerako enpresentzat: Enpresa handiak eta enpresa-elkarteak.
 2. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko (ZTBES) eragileak: % 50.
 3. Diru-laguntzaren gehieneko zenbatekoak, diru-laguntza jaso dezakeen kontratazio bakoitzeko, ezin izango ditu kopuru hauek gainditu:
  1. 18.000 euro, 2 urteko edo hortik gorako ikerketa-esperientzia daukan ikertzaile batentzat.
  2. 30.000 euro, 10 urtetik gorako ikerketa-esperientzia edo doktore-titulua duen ikertzaile batentzat.
  3. Erakunde onuradunen kategoria bakoitza finantzatzera bideratutako diru-zuzkidura onesten diren eskaerei erantzuteko behar bestekoa izango da, aurreko paragrafoan ezarritako baldintzetan, 11. artikuluan aurrez ikusitako eskaeren ebaluaziotik ondorioztatzen den hurrenkerari jarraituz, aurrekontu-kreditua agortu arte 

DIRU-LAGUNTZA JASO DEZAKETEN GASTUAK

Aginduaren 5. Artikuloak aipatzen du. Diru-laguntza jaso dezakeen gastutzat hartuko da ikertzailea kontratatzeko kostua: soldata-ordainsari gordina gehi Gizarte Segurantzako enpresa-kuota (urteko kuoten hobaria kenduta, hala badagokio)

Epea: 2017/02/15

info +

departamento tecnologia, innovación y competitividad gobierno vasco bilaketarekin bat datozen irudiak

Kategoria: Diru-laguntzak

03

urt / 2017

Euskal Autonomia Erkidegoko landa-eremuak sustatu eta garatzeko laguntzak onuradun publikoentzat 2017

desarrollo_ruralLandaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritza Europako arau-esparru berrira egokitzen ari denez (PDR 2015-2020), eta Euskadin landa-garapenaren helburuak lortzeko oinarrizkotzat jotzen diren zenbait lerrori jarraipena ematea ezinbestekoa denez, deialdi hauek egiten dira 2017. urterako: Euskal Autonomia Erkidegoko landa-eremuak sustatu eta garatzeko laguntzak (onuradun publikoak).

Euskal Autonomia Erkidegoko landa-eremuak sustatzea eta garatzea hurrengo ekintzen bitartez:

– Landaguneetako biztanleen bizi kalitatea hobetzen lagunduko duten azpiegiturez hornitzeko.

– Turismoari lotutako kultur ondare eta ondare naturalean inbertitzeko, bai eta erabilera publikoko aisialdi, turismo eta informaziorako azpiegituren proiektuetan inbertitzeko ere.

Epea: 2017/02/01

info +

departamento tecnologia, innovación y competitividad gobierno vasco bilaketarekin bat datozen irudiak

Kategoria: Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea

28

abe / 2016

30 urte baino ­gutxiago dituen per­tso­nen kontrata­tzeko diru-lagun­tzak – IRUN

logo-aytoirun-printIRUNGO UDALA

Hiri bul­tzada, Ekonomia eta Ogasun Arloa

Iragarkia

Udal honetako Alkate-Lehendakariak 2.182 zk. ebazpena eman du, 2016ko abenduaren 19an, eta honela dio haren xedapen zatiak:

1.  Eranskinean jasotako 30 urte baino ­gutxiago dituen per­tso­nen kontrata­tzeko diru-lagun­tzen oinarri erregula­tzaileak onestea.

2.  Oinarrietako testua Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzea.

Irun, 2016ko abenduaren 20a.—Hiri bul­tzada, Ekonomia eta Ogasun Arloko zuzendaria.     (8898)

30 urte baino ­gutxiago dituen per­tso­nen kontrataziorako lagun­tzak eska­tzeko prozedura arau­tzen duten oinarriak.

1.  Xedea.

Irungo udalerrian sustraituta dauden enpresei erraztasunak ematea ohiko merkatuan langabe dauden, Irunen erroldatuta dauden eta Lanbide – Euskal Enplegu Zerbi­tzuan enplegu-eska­tzaile gisa izena emanda dauden 30 urtez azpiko per­tso­nak kontrata­tzeko.

Publizitatearen, lehiaren eta objetibotasunaren prin­tzi­pioak bete­tzeko, gardentasunaren parametroetan, oinarri arau­tzaile hauek sustatu dira, albait hedapen handiena izan dezaten herriko enpresen eta langabeen kolektiboan.
2.  Diru-lagun­tza emateko prozedura.

Diru-lagun­tzak emango dira lehia ez lehiakorraren prozeduraz eta banakako ebaluazioaz.

3.  Onuradun gerta­tzeko betekizunak.

Seguir leyendo

Kategoria: Diru-laguntzak

23

abe / 2016

Irungo TESA enpresak, Segurtasun Sistema onenari saria jaso du bere SmartAir-ekin

Eduki hau gazteleraz bakarrik dago. Barkatu eragozpenak

SMARTair de TESA ASSA ABLOY, ganadora del Trofeo al mejor sistema de seguridad instalado en España en la XXX Edición del Certamen Internacional Trofeos de la Seguridad por su solución de Control de Accesos Wireless a través del Smartphone.

20161222-tesa-premio

El proyecto de Solución de Control de Accesos Wireless a través del Smartphone, desarrollado por SMARTair de TESA ASSA ABLOY junto a Vodafone España, ha sido el ganador del Trofeo al mejor sistema de seguridad instalado en España en la XXX Edición del Certamen Internacional Trofeos de la Seguridad. De esta manera, la innovadora solución que permite sustituir las llaves o credenciales por un Smartphone en todo tipo de corporaciones, se ve reconocida como una solución destacada en cuanto a innovación y seguridad.

Las instalaciones que cuentan con el sistema de gestión SMARTair Pro Wireless Online, la última novedad del sistema de control de accesos de TESA ASSA ABLOY, pueden realizar la gestión de accesos en tiempo real y de manera remota. Además los empleados, proveedores y personal de visita pueden acceder a las instalaciones y lugares habilitados sólo con su Smartphone, gracias a la tecnología NFC (Near Field Communication). El sistema permite enviar y dar de alta o de baja accesos directamente al Smartphone de los usuarios sin necesidad de que estos tengan que desplazarse a retirar sus credenciales (Virtualización de llaves Over The Air).

Las ventajas principales que encuentran las empresas con esta solución son la seguridad, el ahorro y la comodidad. En caso de pérdida del móvil (menos habitual que el extravío de una tarjeta) el administrador podrá de manera muy sencilla y con el uso de un intuitivo software eliminar la credencial almacenada en la SIM, el lugar más seguro de un móvil. Además evita costes innecesarios en tiempo y dinero como el remplazo de llaves o la tramitación de nuevas tarjetas.

Por lo tanto, esta solución, además de la virtualización de llaves, permite también llevar un control en tiempo real del el estado de seguridad de las instalaciones y a su vez, enviar, modificar y eliminar accesos al personal en cualquier momento de forma individualizada para cada usuario.

Fuente: casadomo.com

Kategoria: Sariak

19

abe / 2016

IRAGARKIA, Irungo nazioarteko zubien azpitik eta Pierre Loti kaletik oinez eta bizikletaz ibiltzeko bideak egiteko proiektua idazteko laguntza teknikorako zerbitzuaren lizitaziorako. (Espedientea: 026SV/2016).

Pierre Loti Ibilbidea, 20301 Irun, Gipuzkoa inguruko mapa1.– Entitate esleitzailea.

a) Erakundea: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Zerbitzu zuzendaria.

b) Espedientea izapidetzen ari den bulegoa: Kontratazio Mahaia (Zerbitzu Zuzendaritza).

c) Espedientearen zenbakia: 026SV/2016.

2.– Kontratuaren ezaugarriak.

a) Helburua: Irungo nazioarteko zubien azpitik eta Pierre Loti kaletik oinez eta bizikletaz ibiltzeko bideak egiteko proiektua idazteko laguntza teknikoa.

b) Multzotan zatitzea: ez da multzotan zatitu.

c) Burutzeko lekua: enpresa esleipendunaren egoitza.

d) Burutzeko epea: 6 hilabete.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko modua.

a) Izapideak: arrunta.

b) Prozedura: irekia.

c) Esleitzeko modua: hainbat irizpide.

4.– Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: berrogeita hemezortzi mila euro (58.000) gehi hamabi mila ehun eta laurogei euro (12.180) BEZarenak. Beraz, guztira, hirurogeita hamar mila ehun eta laurogei euro (70.180).

Seguir leyendo

Kategoria: Lizitazioak eta lehiaketak

05

abe / 2016

BIDASOAN EKITEN

foto_ifpbAbenduak 2an, ostiralean, Bidasoa bizirikeko Ekintzailetzaz arduratzen diren lankideek saio interesgarria sustatu zuten Irungo Bidasoa Lanbide Heziketa Institutuan, ekintzailetza jorratzeko Lean metodologietaz baliatuz (ägu¡iles).

Jardunaldi horretan, Bidasoako ikasleek zenbait erronkei aurre egin behar izan zioten eta denen artean proiektu bideragarriena aukeratu behar izan zuten.

Partehartzaileek, ikaskideek burututako WIFIa duen BURUKI ERAMANGARRIA proiektua onenari bozka eman zioeten.

Zorionak partehartzaile guztioi, plazerra izan da zuekin lan egitea!

Segi ekiten!!

logo-instituto-bidasoabidasoa-bizirik

 

Kategoria: Ekintzaile-komunitatea, Enpresa-kudeaketa

02

abe / 2016

Hondarribiko merkataritzaren Gabonetako kanpaina aurkeztu da

19 merkatarik parte hartuko dute Udalarekin batera antolatuko den kanpainan. 60.000 euro inbertitu ditu Udalak.

Hondarribiko Udalak, bertako 19 merkatariekin batera, Gabonetako kanpaina jarriko du martxan datozen egunetan. Aurkezpen ofiziala gaur bertan egin da Itsas Etxea Auditoriumean, eta han izan dira Maria Serrano Merkataritzako zinegotzia, baita parte hartuko duten merkatariak ere.

“Kanpainaren helburu nagusia” esan du Maria Serrano zinegotziak, “bertako merkataritzan erostea sustatzea da. Hori lortzeko bi bide erabiliko dira: alde batetik, hiriko denden eskaintza eta bere esklusibotasuna, kalitatea eta hurbiltasuna ezagutaraztea. Bestetik, eskola-opor garaian egunero jarduerak antolatzea, hondarribiarrak hirian geratzeko”.

“Aurten ere, aurreko bi urteetan bezala, San Pedro kalean parte hartzen duten establezimendu guztien ‘erakustoki kolektibo’ bat jarriko da. Gabonetako oparien ideietarako inspirazio iturri gisa balio dezake, ‘oparideien’ bidez. Bigarren urtez opari txartelen zozketak antolatu dira kanpainan parte hartzen duten dendetan erosteagatik. 250€ko hamar txartela zozketatuko dira abenduak 22an eta urtarrilak 5ean”.

Merkatariekin lankidetza

Berritasun nagusiena bezala, Gabonetako Oparideien Merkatua antolatu da Itsas Etxea Auditoriumean abenduak 10 eta 11an. Hamabi erakustokitan asteburu osoan zehar haien produktuak erakutsiko dituzte, eta bertan, eskulanek, zuzeneko kontzertuek, eta dantzak osatu egingo dute astebururako merkatua.

“Lanketa guztia parte hartu duten merkatariekin egin dugu” gehitu du Serranok. “Egin ditugun bileretan lankidetza giro oso egokia sortu da eta egitarauan dauden proposamen asko merkatariek egindakoak dira. Aurten Gabonetako Kanpainan Udalak 60.000 euro inbertituko ditu, eta merkatarien eskariei jarraiki, Gabonetako argiak kale gehiagotan jarri ditugu. Azken honen aurrekontua 39.900 eurokoa da, eta ostirala arratsaldean piztuko dira”.

Kategoria: Ekintzaile-komunitatea

30

aza / 2016

Sendotu Abere programa: Ekoizleek nekazaritza sektoreko jardueretarako kapital zirkulatzailearen finantzaketa lortu ahal izateko programaren esparruan laguntzak

cows-1029077_640Xedea.

1.– Agindu honen xedea da 2016ko ekitaldirako laguntzen programa bat ezartzea nekazaritza-sektoreko ETE izaera duten pertsona fisiko edo juridikoentzat, kapital zirkulatzailearen beharrizanak finantzatzeko (Sendotu Abere programa). Laguntza horiek Finantzen Euskal Institutuak finantza-erakundeekin lankidetzan eman beharreko maileguen bidezko finantzaketan egituratzen dira, horiek baitira laguntzen euskarria.

info +

Epea: 2016/12/31

departamento competitividad gobierno vasco bilaketarekin bat datozen irudiak

Kategoria: Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea, Enpresa-kudeaketa

28

aza / 2016

AI LOF LLU atelierra saritua izan da 2016. Gipuzkoako Merkataritza Enpresa sarietan

Ai lof llu atelierra, Bidasoaldeko Merkataritza-enpresa onena izendatu dute 2016. Gipuzkoako Merkataritza Ganbarak sustatutako sarietan.

izengabea

Albistea irakurri

ZORIONAK SUSANA eta RAQUEL!!

Kategoria: Sariak
Página 30 de 105« Primera...1020...2829303132...405060...Última »