Monthly Archives: ekaina 2015

25

eka / 2015

Gipuzkoako enpresa ­txiki eta ertainen­tzako lagun­tza programa, trakzioa duten enpresekin lankide­tza­rako» deri­tzon programaren diru lagun­tzen 2015eko deialdia.

Ingurune ekonomiko globalean ematen ari den gipuzkoar eta euskal ekonomiaren lehiakortasun berreskura­tze egoera honetan, lurraldeko ekonomiaren globalizazioan eta horni­tzaile enpresen susta­tzean, traktoreak diren enpresak indar­tzea kon­tsi­dera­tzen da. Gauzak honela, enpresa ETEei bere internazionalizazio prozesua modu arruntago eta osoagoan lagunduko dien …

Seguir leyendo

Categoría: Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea

25

eka / 2015

Enpresak sortu eta gara­tzeko prozesuan lagun­tzeko programa»ren diru lagun­tzen 2015eko deialdia (TXEKIN Programa)

«Gipuzkoako Foru Aldundiak, Berrikun­tzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Departamentuaren bidez, jakin­tza­ren gizartean oinarritutako Gipuzkoa eraiki­tzen lagundu nahi du. Hau da, gizarte iraunkortasunean (gizarte kohesioa), ekonomi iraunkortasunean (berrikun­tza eta lehiakortasuna) eta ingurumen iraunkortasunean oinarritutako gizarte bat.                Horrenbestez, enpresa sorkun­tza­ren eta enpresa …

Seguir leyendo

Categoría: Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea

24

eka / 2015

Internazionalizazio programako» diru lagun­tzen 2015eko deialdia.

«Gipuzkoako Foru Aldundiak partaide­tza zuzenean, elkartasunean, parekotasunean eta inklusioan oinarritutako ekonomia-eredu baterantz aurrera egitea proposa­tzen du. Helburu horiek lor­tze­arren, Gipuzkoaren errealitatea bera hartu behar da ain­tzat. Enpresen lehiakortasuna eta iraunkortasuna fun­tsez­koak dira helburu horiek lor­tzeko, eta egun bizi dugun gizarte …

Seguir leyendo

Categoría: Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea

24

eka / 2015

Gipuzkoako eskulangin­tza sektorea susta­tzeko plana» programaren diru lagun­tzen 2015eko deialdia

«Gipuzkoako Foru Aldundiak, Berrikun­tzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Departamentuaren bidez, artisau­tza modu integral eta dinamikoan ulertu behar dela berresten du; hau da, sorkun­tza, produkzioa eta banaketa garatu behar direla, bai ikuspegi tradizionaletik eta baita garaikidetik ere, ekonomia, gizarte eta kultura …

Seguir leyendo

Categoría: Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea

23

eka / 2015

ENPRESA BERRITZAILEAK SORTZEKO LAGUNTZAK. e-Gaztea proiektua e-Berritzailea proiektua. Oinarri Arautzaileak eta 2015eko deialdia

Oinarri hauen xedea  da  ekintzailetza berritzaileko enpresa-ekimenak abian jartzeko hasierako gastuei aurre egiteko diru-laguntzak ematea arautzea. Eratzen den balorazio mahaiak 10. oinarriaren arabera egin lezakeen interpretazioaz aparte, ondokoak hartuko dira berrikuntzatzat: Produktu eta zerbitzuen gama berritzea eta zabaltzea. Ekoizpen prozesuak …

Seguir leyendo

Categoría: Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea

18

eka / 2015

Antzerkiko profesionalak prestatzeko programa eta jarduerak garatzeko 2015. urtean diru-laguntzak

Agindu honen xedea, 2015. urtean zehar burutuko diren antzerkiko profesionalak prestatzeko programa eta jarduerei diru-laguntzak emateko arauak ezartzea eta deialdia egitea da. 2.– Ez dira diruz lagunduko, goi mailako hezkuntzaren arloren bateko edozein eremuri atxikitako programa erregelatuak aurkezten dituzten proiektuak, …

Seguir leyendo

Categoría: Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea

17

eka / 2015

PERCO: Merkataritza biziberritzeko Plana. Merkataritzari laguntzak

(en castellano pendiente de traducción) info +

Categoría: Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea

17

eka / 2015

Nekazariek ekoizpen ekologikorako egiten duten lehenengo instalaziorako diru laguntzen 2015eko deialdia

Gipuzkoako Lurralde Historikoan nekazariek ekoizpen ekologikorako egiten duten lehenengo instalaziorako diru lagun­tzen 2015eko deialdia. info +

Categoría: Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea

16

eka / 2015

Innobideak-Kudeabide Programari dagozkion 2015eko deialdiko diru lagun­tzak.

Aurkeztuko diren proiektuak Hasierako Kontraste Txos­tenean zehaztutako hobekun­tza arloetara bideratu behar dira, txos­tenean bertan adierazitako gomendioei eran­tzu­nez. Ez dira diruz lagunduko Kontraste Txos­tenean oinarri ez duten proiektuak. Lehen adierazi denez, nahitaezkoa da eskaerarekin batera Kontraste Txos­tena aurkeztea.              Oinarri arau­tzaile hauen …

Seguir leyendo

Categoría: Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea

15

eka / 2015

UROLAN LEHENENGO SEKTOREARI BURUZKO MAHAI INGURUA

Urolab ekintzailetasuna sustatzeko eta ekintzaileei laguntzeko 2013an sortutako elkartea da. Elkarte edota foro ireki honetan, ekintzaile hasi berriei (edota buruan proiektu ekintzaileren bat duen edonori) hainbat gauza ukiezin eskaintzen diegu (aholkularitza, babesa, elkarlana, kontaktuak edo harreman-sarea, experientzia, e.a.). Urolabek hurrengo …

Seguir leyendo

Categoría: Ekintzaile-komunitatea, Topaketak