INTERLEHIAN programa, nazioarteko lizitazioetan parte-hartzen laguntzekoa, 2015. urterako

Xedea eta denbora-eremua.

1.– Agindu honen xedea da egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duten enpresak (hemendik aurrera, euskal enpresen) 2015. urtean egiten diren nazioarteko lizitazioetan parte har dezaten sustatzea, haien nazioartekotzea bultzatzeko. Estatu espainiarretik kanpoko erakunde publikoek deitutako lizitazioak izan behar dute, eta enpresak banaka edo lankidetzan aurkez daitezke horietara. Interlehian laguntza-programa hau 2015. urtean izango da indarrean, harik eta haren funtsak agortzen diren arte.

2.– Agindu honetan, kontratistak hautatu eta esleipenak egiteko lehia-prozesu formal eta publikoak izango dira lizitazioak, ondasunak, obrak eta zerbitzuak eskuratzeko eskaintzak eskatu, hartu eta ebaluatzen dituztenak.

3.– Itzuli beharreko diru-laguntzak emango ditu Interlehian programak, eta haien helburua izango da diru-laguntza horien onuradunek obra-kontratuak, herri-lanen kontzesioak, hornidurak eta zerbitzuak kontratatzeko lizitazioetan parte har dezaten sustatzea.

4.– Agindu honetan, Sektore Publikoko Kontratuen Legeak 6. eta 7. artikuluetan arautzen dituenak izango dira obra-kontratuak eta herri-lanen kontzesioak; hori horrela,

– Obra-kontratuak dira obraren bat egitea, adierazitako lege horren I. eranskinean zerrendaturiko lanetako bat egitea edo sektore publikoko entitate kontratatzaileak zehaztutako beharrizanak betetzeko edozein bitarteko erabiliz obra bat gauzatzea helburutzat duten kontratuak. Prestazio horietaz gain, kontratuak, hala egokituz gero, dagokion proiektua idaztea ere jaso ahal izango du.

Obratzat joko da ondasun higiezin bat xede duten eta eginkizun ekonomiko edo tekniko bat betetzeko egiten diren eraikuntzako edo ingeniaritza zibileko lan batzuen emaitza.

– Obra publikoen emakida-kontratuaren bidez, emakidadunak arau horren 6. artikuluan aipatzen diren prestazioetako batzuk egingo ditu, lehendik ziren eraikuntzak berriztatzea eta konpontzea barne, bai eta eraikitako elementuak artatzea eta mantentzea ere. Emakidadunaren aldeko kontraprestazioa izaten da obra ustiatzeko eskubidea ez besterik, edo eskubide hori eta prezioa jasotzekoa.

INFO +

gobierno vasco bilaketarekin bat datozen irudiak

Ez dago iruzkinik

Utzi zure iruzkina

Follow by Email
RSS