Euskara arloko diru-lagun­tzak emateko deialdia (HONDARRIBIA)

Diru-lagun­tzak jaso ahal izango dituzte: 
a) Udako euskara ikastaroak antola­tzen dituzten ikaste­txeek.: 9.800 €.

b) Euskara susta­tzeko ekin­tzak antola­tzen dituzte talde edo elkarteek: 3.100 €.

c) Euskarako barnetegietara eta Udako Euskal Uniber­tsi­tateak edo ­antzeko ikastaroetara joaten diren herritarrek: 6.000 €.

d) Kanpoko errotulazioa euskaraz jar­tzen duten udalerriko establezimenduek: 1.800 €.

e) Web orriak euskaraz jar­tzen dituztenek: 2.000 €.

INFO +

Ez dago iruzkinik

Utzi zure iruzkina