euskara bilaketarekin bat datozen irudiakOinarri hauek tokiko komunikabideen esparruan euskararen erabilera susta­tzeko diru-lagun­tzak arau­tzea dute xede, Irun, Hondarribia eta Hendaiako udalerrien barnean, bertan zehaztutako irizpideak eta baldin­tzak kontuan harturik

Oinarri hauek arau­tzen dituzten diru-lagun­tzak eskatu ahal izango dituzte kazetari­tza lanak egiten dituzten eta Irun, Hondarribia edo Hendaian koka­tzen diren per­tsona fisiko edo juridikoek, baldin eta Oinarri hauetan zehaztutako baldin­tze­tara egoki­tzen badira.

INFO +

EPEA: Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo hamabost lanegunetan

ESKAERA_INSTANCIA