Nekazari Gazteen­tzako Planaren xede nagusia da euskal nekazari­tza sektorean nekazari gazteak sar­tzea eta manten­tzea. Horren guztiaren planteamendua da jarduera gara­tzea, eta nekazarien bizi baldin­tzak euskal gizarteko gainerakoenekin homologagarri egitea. Nekazari Gazteen Planaren neurrien barruan daude 41 urtetik beherako nekazari gazteei ematen zaizkien hasteko lagun­tzak, nekazari­tzako ustiapenen titular edo titularkide gisa sar­tzeko: Hau da, gazteak nekazari­tzako ustiapenen titularitatea lor­tze aldera, instala­tzeko egindako gastuei eta hartutako maileguei eran­tzu­teko lagun­tzak ematea

Ikusi dekretua