Oinarri hauen xedea «Hondarribiko ekin­tza­ile­tza­ren sustapena eta merkatari­tza eta zerbi­tzu­en modernizazioa sostenga­tze­ko programaren» diru-lagun­tzen kon­tze­sioa arau­tze­a da, honako ekin­tza esparruetan, zein­tzu­en oinarri espezifikoak I eta II eranskinetan zehazten diren:

a) I eranskina: Ekin­tza­ile­tza­ren sustapena Hondarribian.
b) II eranskina: Txi­kizkako merkatari­tza­ren eta zerbi­tzu­en saltokien modernizazioa Hondarribian.

Epea: ikusi deialdia ♦ info +

Harremanetarako: BAZ – TF 943 11 12 13 – 943 11 12 11