Tag Archives: ESZENATOKI

Eszena ikuskizunak sustatu eta sal­tzeko eta eszena ikuskizunak ekoizteko lan guneak eta azpiegiturak laga­tzeko enpresa pribatuei zuzendutako diru lagun­tzak emateko. 2016. ekitaldiko diru lagun­tzen deialdia

Oinarri arau­tzaileak. Eszena ikuskizunak sustatu eta sal­tzeko eta eszena ikuskizunak ekoizteko lan guneak eta azpiegiturak laga­tzeko enpresa pribatuei zuzen­tzen diren diru lagun­tzak ematea arau­tzen duten oinarriak, 2016ko mar­txo­aren 8ko Diputatuen kon­tseiluko akordio bitartez onartutakoak eta 2016ko mar­txo­aren 17an GAOan argitaratutakoak …

Seguir leyendo

Posted in Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea | Tagged , | Utzi zure iruzkina