Tag Archives: irisgarritasuna

Saltegietan efizientzia energetikoa eta irisgarritasuna hobetzeko diru-laguntzak_2020

DIRU-LAGUNTZA JASO DEZAKETEN JARDUERAK a) Instalazioen efizientzia energetikoa hobetzeko obrak (berokuntza, hozkuntza, UBS) establezimendu komertzialetan. b) Barnealdeko argiteria berritzea establezimendu komertzialetan. c) Irisgarritasuna hobetzea establezimendu komertzialetan (igogailuak edota igogailu bereziak instalatzea, arranpak, lokalen irisgarritasuna hobetzeko bestelako obrak…) Epea: 2020/10/30 ♦ …

Seguir leyendo

Posted in Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea, Ekintzailetza-Emprendizaje, Enpresa-kudeaketa, Merkataritza-Comercio | Tagged , , , , , , | Utzi zure iruzkina

Etxebizitzak eta eraikinak era efizientean birgaitzeko diru-laguntzen programa (RENOVE programa)_2018

Esku hartzeko proiektu horietan proposaturiko jarduketen xedea izango da nagusiki etxebizitzetarako erabiltzen diren eraikinetan edo familia anitzeko eraikin-multzoetan esku hartzea. Laguntzak xede dituen familia anitzeko eraikinen eraikitze-datak 1980. urtea baino lehenagokoa izan behar du Epea: 2018/09/07   (info+)

Posted in Diru-laguntzak | Tagged , , , , , | Utzi zure iruzkina

Irisgarritasun gaiari buruzko diru-lagun­tza_IRUN_2018

Bi diru-lagun­tza lerro bereizi finkatu dira: — 1. lerroa: Egikari­tze­ko proiektua idazteko lagun­tzak: Arkitektura-oztopoak ken­tze­ko obrak egikari­tze­ko proiektuari dagozkion ordainsari eta gastuen % 100 da, BEZa barne. Epea: 2018/10/31 — 2. lerroa: Obrak egikari­tze­ko lagun­tzak: Obrak egikari­tze­koaren % 60koa da, …

Seguir leyendo

Posted in Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea | Tagged , , | Utzi zure iruzkina

Irisgarritasuna hobe­tzeko lanetarako eta energia eraginkortasuna hobe­tzeko diru-lagun­tzak. [2017]

Bizitegi eraikinetan, etxe­bizi­tzen barnean eta merkatari­tza establezimenduetan irisgarritasuna hobe­tzeko lanetarako eta etxe­bizi­tze­tan eta merkatari­tza establezimenduetan energia eraginkortasuna hobe­tzeko diru-lagun­tzak emateko oinarri arau-emaileak. 2017. urtea. Epea: 2017/10/31 info +

Posted in Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea, Enpresa-kudeaketa | Tagged , , , , , , , , | Utzi zure iruzkina

Bizitegi eraikinetan, etxe­bizi­tzen barnean eta merkatari­tza establezimenduetan irisgarritasuna hobe­tzeko lanetarako eta etxe­bizi­tze­tan eta merkatari­tza establezimenduetan energia eraginkortasuna hobe­tzeko diru-lagun­tzak emateko oinarri arau-emaileak eta deialdia.

Oinarri hauen helburua da ondoko esku har­tze esparru hauetan diru-lagun­tzak emateko baldin­tzak arau­tzea:                — Lehenengo atala.  Irisgarritasun alorreko hobekun­tzak. 1.1.  Etxe­bizi­tza eraikinetan. Ahal den neurrian bederen, Irisgarritasun Legea bete­tzeko zailtasunak konpon­tzeko jarduerak, igogailurik ez dutelako edo toki egokian ez daudelako, atarien barnean …

Seguir leyendo

Posted in Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea | Tagged , , , | Utzi zure iruzkina