Tag Archives: izurriteak

Landatutako landareen izurrite eta gaixotasunen kontra ­etsai naturalen erabilera susta­tzeko eta, ondorioz, landareen osasuna hobe­tzeko diru lagun­tzen 2016ko deialdia

Diru lagun­tzak Gipuzkoako Nekazari­tzako Ustialekuen Erregistroan inskribatuta dauden nekazari­tza ustialekuen titular diren per­tsona fisiko edo juridikoek jaso ahal izango dituzte, 2012ko uztailaren 3ko Erabakiaren bidez onartuetako 2. oinarri arau­tzaileak ezarritako baldin­tzak bete­tzen badituzte. INFO + Epea: 2016/10/28  

Posted in Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea | Tagged , , , | Utzi zure iruzkina