Tag Archives: k-biziak

K-Biziak_zaharberritze_2020

Merkataritzako lokalak zaharberritzeko laguntzak – K Biziak Proiektua Laguntza horien helburua jarduera ekonomikoa eta komertziala da, hiri-ehuna suspertzea, Irunen lekutuko diren enpresa berriak sortzea eta saltoki berriak irekitzea, obrak egiteko, instalazioetarako eta, oro har, jarduera lekutuko den lokala birgaitzeko lanetarako …

Seguir leyendo

Posted in Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea, Ekintzailetza-Emprendizaje | Tagged , , , , , | Utzi zure iruzkina

Datorren azaroaren 2a da Irungo Udalaren laguntzen eskaerak aurkezteko azken eguna: K Biziak alokairua, K Biziak birgaitzea, E-Gaztea eta E-Berritzailea

K-Biziak Alokairua proiektua_2020 Sortu berri diren enpresen eta komertzioen lehenengo pausoak errazteko, Irungo Udalak komertzio berriei alokairua ordaintzen laguntzeko diru-laguntzak eskaintzen ditu. Deialdiaren inguruko informazio guztia eta entregatu beharreko dokumentu guztiak esteka honetan kontsultagai. Epea: 2020/11/02 ♦ Informazio gehiago Merkataritzako lokalak zaharberritzeko laguntzak …

Seguir leyendo

Posted in Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea, Ekintzailetza-Emprendizaje, Enpresa-kudeaketa, Finantzaketa-Financiación, Merkataritza-Comercio | Tagged , , , , , , , , , , , | Utzi zure iruzkina

K-Biziak_zaharberritze_2019

Merkataritzako lokalak zaharberritzeko laguntzak – K Biziak Proiektua Laguntza horien helburua jarduera ekonomikoa eta komertziala da, hiri-ehuna suspertzea, Irunen lekutuko diren enpresa berriak sortzea eta saltoki berriak irekitzea, obrak egiteko, instalazioetarako eta, oro har, jarduera lekutuko den lokala birgaitzeko lanetarako …

Seguir leyendo

Posted in Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea, Ekintzailetza-Emprendizaje | Tagged , , , , , | Utzi zure iruzkina

K-Biziak Alokairua Proiektua, lokalak aloka­tzeko diru-lagun­tzak_2018

Hiriaren inguruneko zenbait kale-zatitan lokalak aloka­tzeko diru-lagun­tzen 2018ko deialdia, enpresa sortu berrien­tzat edo establezimendu ireki berrien­tzat, k-Biziak Alokairua Proiektua. Epea: 2018/10/31 info + // info ++

Posted in Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea | Tagged , , , , , | Utzi zure iruzkina

K-Biziak Irungo merkatari­tza lokalak birgai­tze­ko lagun­tzak_2018

Diru-lagun­tza lerro honen helburua da sustapen-lagun­tzen emakida arau­tzea, jarduera ekonomikoa eta komer­tzi­ala izan dadin, hiri-ehuna biziberritu dadin, enpresa berriak sortu daitezen eta Irungo udalerrian hu­tsik dauden lokaletan denda berriak ireki daitezen, eta, halaber, hirian dagoeneko badauden txi­kizkako dendak berritu eta …

Seguir leyendo

Posted in Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea, Ekintzailetza-Emprendizaje | Tagged , , , , , | Utzi zure iruzkina

Irunen merkatari­tzako lokalak birgai­tzeko lagun­tzak, k-Biziak – Birgaikun­tza proiektua_2017

Deialdi honetan eskain­tzen diren lagun­tzen helburua da negozio jarduera bideragarrien ezarpena bul­tza­tzea, jarduera ekonomikoa eta hiriaren irudiaren hobekun­tza susta­tzea eta Irun udalerri osoan ­itxita dauden merkatari­tzako lokalen okupazioa, erabilpena eta balioestea bul­tza­tzea Epea: 2017/10/31 info + info2 +

Posted in Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea | Tagged , , , , , | Utzi zure iruzkina

k-Biziak Alokairua Proiektua, lokalak aloka­tzeko diru-lagun­tzak_2017

Hiriaren inguruneko zenbait kale-zatitan lokalak aloka­tzeko diru-lagun­tzen 2017ko deialdia, enpresa sortu berrien­tzat edo establezimendu ireki berrien­tzat, k-Biziak Alokairua Proiektua. Epea: 2017/10/31 info + info2 +

Posted in Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea | Tagged , , , , , | Utzi zure iruzkina

k-Biziak – Birgaikuntza proiektuaren diru-laguntzen oinarri arautzaileak.

Merkatari­tzako establezimendu berriak sor­tzea eta ireki­tzea elementu gisa aurkezten da lehiakortasunaren eta sustapen ekonomikoaren estrategian hiriko gunea eta gure ingurunearen gizarte kohesioa berri­tzeko. Enpresa berriak dira balio eran­tsi bat emateko xedearekin hasieratik kudea­tzeko eredu berriak aplika­tzeko apustua egin ahal dutenak, …

Seguir leyendo

Posted in Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea | Tagged , , | Utzi zure iruzkina

k-Biziak – Alokairua proiektuaren diru-laguntzen oinarri arautzaileak

Merkatari­tza jarduera poliki-poliki hirigunearen inguruneko ardatz berrietara mugi­tzen joan da, azken urteotan, eta ondorioz, hiriko beste tokietan merkatari­tza eta zerbi­tzu eskain­tza gutxi­tzen joan da. Horrelako egoerak gehiago nabari­tzen dira hirigunetik urrun dauden auzoetan. Horregatik, merkatari­tza giroa onera etortzeko eta ingurune …

Seguir leyendo

Posted in Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea | Tagged , , | Utzi zure iruzkina

K-Biziak – Irunen merkatari­tza lokalak birgai­tzeko diru-lagun­tzak. (2016)

Onuradunak Lagun­tza hauen onuradunak izan ahal dira per­tsona fisiko edo juridikoak eta ondasunen erkidegoak, zeinak ezarri berria den jarduera ekonomiko baten eta/edo ireki berria den establezimendu berri baten titularrak direnak; jarduera bide publikotik sarrera zuzena duen lokal batean gauzatuko da …

Seguir leyendo

Posted in Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea | Tagged , , , , , , | Utzi zure iruzkina