Tag Archives: montaña

Mendialdeetako eta muga natural nabarmenak dituzten beste aldeetako konpen­tsa­zio ordainen 2019rako deialdia

Neurri honen xedea da nekazariei lagun­tza bat ematea, mendialdeetako eta muga natural nabarmenak dituzten beste aldeetako nekazari­tzak dituen zailtasunen ondoriozko gastu gehigarriak eta diru-sarrera galerak osorik edo zati batean konpen­tsa­tzeko. Epea: 2019/04/30 info +

Posted in Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea, Enpresa-kudeaketa | Tagged , , , | Utzi zure iruzkina

Mendialdeetako eta muga natural nabarmenak dituzten beste aldeetako konpen­tsa­zio ordainen 2018rako deialdia

Neurri honen xedea da nekazariei lagun­tza bat ematea, mendialdeetako eta muga natural nabarmenak dituzten beste aldeetako nekazari­tzak dituen zailtasunen ondoriozko gastu gehigarriak eta diru-sarrera galerak osorik edo zati batean konpen­tsa­tzeko. Epea: 2018/04/30 info +

Posted in Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea, Enpresa-kudeaketa | Tagged , , , | Utzi zure iruzkina

Mendialdeetako eta muga natural nabarmenak dituzten beste aldeetako konpen­tsa­zio ordainen 2017ko deialdia

Nekazari­tza ustialekuen titular diren per­tsona fisiko eta juridikoek jaso ahal izango dituzte diru lagun­tza hauek, baldin eta bete­tzen badituzte: batetik, onuradun izaera lor­tzeko Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru lagun­tzei buruzko 2007ko mar­txo­aren 27ko 3/2007 Foru Arauak 12. artikuluan ezarritako baldin­tzak; eta, …

Seguir leyendo

Posted in Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea, Enpresa-kudeaketa | Tagged , , , | Utzi zure iruzkina

Mendialdeetako eta muga natural nabarmenak dituzten beste aldeetako konpen­tsa­zio ordainen 2016ko deialdia

Neurri honen xedea da nekazariei lagun­tza bat ematea, mendialdeetako eta muga natural nabarmenak dituzten beste aldeetako nekazari­tzak dituen zailtasunen ondoriozko gastu gehigarriak eta diru-sarrera galerak osorik edo zati batean konpen­tsa­tzeko Epea: 2016/04/30 info +

Posted in Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea | Tagged , , , | Utzi zure iruzkina