Tag Archives: rehabilitación

K-Biziak_zaharberritze_2020

Merkataritzako lokalak zaharberritzeko laguntzak – K Biziak Proiektua Laguntza horien helburua jarduera ekonomikoa eta komertziala da, hiri-ehuna suspertzea, Irunen lekutuko diren enpresa berriak sortzea eta saltoki berriak irekitzea, obrak egiteko, instalazioetarako eta, oro har, jarduera lekutuko den lokala birgaitzeko lanetarako …

Seguir leyendo

Posted in Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea, Ekintzailetza-Emprendizaje | Tagged , , , , , | Utzi zure iruzkina

Datorren azaroaren 2a da Irungo Udalaren laguntzen eskaerak aurkezteko azken eguna: K Biziak alokairua, K Biziak birgaitzea, E-Gaztea eta E-Berritzailea

K-Biziak Alokairua proiektua_2020 Sortu berri diren enpresen eta komertzioen lehenengo pausoak errazteko, Irungo Udalak komertzio berriei alokairua ordaintzen laguntzeko diru-laguntzak eskaintzen ditu. Deialdiaren inguruko informazio guztia eta entregatu beharreko dokumentu guztiak esteka honetan kontsultagai. Epea: 2020/11/02 ♦ Informazio gehiago Merkataritzako lokalak zaharberritzeko laguntzak …

Seguir leyendo

Posted in Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea, Ekintzailetza-Emprendizaje, Enpresa-kudeaketa, Finantzaketa-Financiación, Merkataritza-Comercio | Tagged , , , , , , , , , , , | Utzi zure iruzkina

K-Biziak_zaharberritze_2019

Merkataritzako lokalak zaharberritzeko laguntzak – K Biziak Proiektua Laguntza horien helburua jarduera ekonomikoa eta komertziala da, hiri-ehuna suspertzea, Irunen lekutuko diren enpresa berriak sortzea eta saltoki berriak irekitzea, obrak egiteko, instalazioetarako eta, oro har, jarduera lekutuko den lokala birgaitzeko lanetarako …

Seguir leyendo

Posted in Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea, Ekintzailetza-Emprendizaje | Tagged , , , , , | Utzi zure iruzkina

K-Biziak Irungo merkatari­tza lokalak birgai­tze­ko lagun­tzak_2018

Diru-lagun­tza lerro honen helburua da sustapen-lagun­tzen emakida arau­tzea, jarduera ekonomikoa eta komer­tzi­ala izan dadin, hiri-ehuna biziberritu dadin, enpresa berriak sortu daitezen eta Irungo udalerrian hu­tsik dauden lokaletan denda berriak ireki daitezen, eta, halaber, hirian dagoeneko badauden txi­kizkako dendak berritu eta …

Seguir leyendo

Posted in Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea, Ekintzailetza-Emprendizaje | Tagged , , , , , | Utzi zure iruzkina

Irunen merkatari­tzako lokalak birgai­tzeko lagun­tzak, k-Biziak – Birgaikun­tza proiektua_2017

Deialdi honetan eskain­tzen diren lagun­tzen helburua da negozio jarduera bideragarrien ezarpena bul­tza­tzea, jarduera ekonomikoa eta hiriaren irudiaren hobekun­tza susta­tzea eta Irun udalerri osoan ­itxita dauden merkatari­tzako lokalen okupazioa, erabilpena eta balioestea bul­tza­tzea Epea: 2017/10/31 info + info2 +

Posted in Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea | Tagged , , , , , | Utzi zure iruzkina

k-Biziak – Birgaikuntza proiektuaren diru-laguntzen oinarri arautzaileak.

Merkatari­tzako establezimendu berriak sor­tzea eta ireki­tzea elementu gisa aurkezten da lehiakortasunaren eta sustapen ekonomikoaren estrategian hiriko gunea eta gure ingurunearen gizarte kohesioa berri­tzeko. Enpresa berriak dira balio eran­tsi bat emateko xedearekin hasieratik kudea­tzeko eredu berriak aplika­tzeko apustua egin ahal dutenak, …

Seguir leyendo

Posted in Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea | Tagged , , | Utzi zure iruzkina

Etxebizitzak eta eraikinak era efizientean birgaitzeko Renove Programaren 2016rako laguntzen deialdia arautzen duena, Euskal Autonomia Erkidegoko ondare eraikian esku-hartze proiektuak egin eta haien ondoriozko obrak egikaritzeko. (2016)

1.– Agindu honen xedea da etxebizitzak eta eraikinak era efizientean birgaitzeko Renove Programaren 2016rako laguntzen deialdia egitea, Euskal Autonomia Erkidegoko ondare eraikian esku-hartze proiektuak egin eta haien ondoriozko obrak egikaritzeko. 2.– Etxebizitza-erabilera nagusia izanik blokeak edo eraikuntza-etxadiak osatuz taldekatuta dauden, …

Seguir leyendo

Posted in Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea | Tagged , | Utzi zure iruzkina