Tag Archives: seguros

Nekazari­tza ustiategiei ordezkapeneko zerbi­tzuak ematen dizkieten nekazari­tza elkarteen­tzako diru lagun­tzen 2016ko deialdia

Deialdi honetako diru lagun­tzak jaso­tzeko, nekazari­tza elkarteek legez eraturik egon behar dute, ordezkapeneko zerbi­tzuak eman behar dituzte eta aipatutako 2008ko uztailaren 29ko 66/2008 Foru Dekretuak, 76. artikuluan ezarritako baldin­tzak bete behar dituzte. 3.  Diru lagun­tzen xedea. Diru lagun­tzak legez eratuta dauden …

Seguir leyendo

Posted in Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea | Tagged , , , , | Utzi zure iruzkina

Nekazari­tza ustialekuetako titularrek nekazari­tza aseguruak kontrata­tzeko lagun­tzak

Diru lagun­tzen zenbatekoak, aipatutako 2008ko uztailaren 29ko 66/08 Foru Dekretuaren 88. artikuluari jarraituz, ondorengoak izango dira: a)  AGROSEGURO Elkarteko erakunde lagun­tzaileen bitartez kontratatutako poliza berrien primaren zenbateko osoaren %25a, eta %15a aurretik kontratatuta zeuden polizak berri­tzeko bada, behien entze­falopatia espongiformearen kasuan …

Seguir leyendo

Posted in Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea | Tagged , , , | Utzi zure iruzkina