14

ira / 2016

Lehiaketa Deialdia Gipuzkoa, Nafarroa eta Pirinio Atlantikoetan tokiko politika ziklisten inguruan foro telematiko baten dinamizazio zerbi­tzua kontrata­tze­koa.

vias ciclista bilaketarekin bat datozen irudiak1.  Erakunde eslei­tzailea:

a)  Erakundea: Gipuzkoako Foru Aldundia.

b)  Espedientea tramita­tzen duen zerbi­tzua: Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuko Idazkari­tza Teknikoa.

c)  Dokumentazio eta informazioa har­tzeko tokia:

1)  Zerbi­tzua: Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuko Idazkari­tza Teknikoa.

2)  Helbidea: Julio Caro Baroja Plaza, 2 – 3. pisua.

3)  Udalerria eta posta kodea: 20018 Donostia.

4)  Telefonoa: 943.112.018.

5)  Telefax: 943.217.158.

6)  Posta elektronikoa: mrivero@gipuzkoa.eus.

7)  Kontrata­tzailearen profilaren interneteko helbidea: www.gfaegoi­tza.eus.

8)  Informazioa lor­tzeko azken eguna: Ez du eperik.    
d)  Espediente zenbakia: 2016053CO110.

2.  Kontratuaren xedea:

a)  Mota: Zerbi­tziuak.

b)  Deskripzioa: Gipuzkoa, Nafarroa eta Pirinio Atlantikoetan tokiko politika ziklisten inguruan foro telematiko baten dinamizazio zerbi­tzua.

c)  Lotekako zatiketa: ez.

d)  Egiteko lekua: Gipuzkoa.

1)  Udalerria eta posta kodea: Donostia (20018).

e)  Egiteko epea: Urtebete.

f)  Luzapenik onar­tzen da: Bai.

i)  Kontratuen Hiztegi Komuna (nomenkalturaren errefe­ren­tzia): 74210000-4 (Aholkulari­tza teknikoa).

3.  Tramitazioa eta prozedura:

a)  Tramitazioa: arrunta.

b)  Prozedura: irekia.

c)  Enkante elektronikoa: ez.

d)  Eslei­tzeko era. Baloralio erizpideak: ­Batzu: Baldin­tza administratibo berezien agiriaren karatulak 19. puntuan zehazten denaren arabera.

4.  Kontratuaren balio zenbate­tsia balizko luzapenak barne:

15.000,00 euro gehi BEZari dagozkion 3.150,00 eurotakoa izango da urtebeterako. Kontratuaren zenbate­tsi­tako balioa, berriz, balizko luzapenak barne, 30.000,00 € gehi BEZari dagozkion 6.300,00 €koa da.

5.  Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua:

Zenbateko garbia: 15.000,00 euro.

BEZa (%21): 3.150,00 euro.

Zenbatekoa, guztira: 18.150,00 euro.

6.  Bermeak:

Behin betikoa: esleipen zenbatekoaren %5a (BEZa kanpo).

7.  Kontratistaren betebeharrak:

a)  Sailkapena: Ez da sailkapenik eska­tzen.

b)  Kaudimen ekonomikoa eta finan­tza­rioa eta kaudimen teknikoa eta profesionala: ikus baldin­tza administratibo berezien agiriaren karatularen 9. puntua.

c)  Beste betekizun espezifiko ­batzuk: Ez.

d)  Kontratu erreserbatuak: Ez.

8.  Eskain­tzen edo parte har­tzeko eskaeren aurkezpena:

a)  Aurkezteko azken eguna: 20 egun, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Egun hori, larunbata, igandea edo jaieguna egokituz gero, hurrengo lan eguna arte luzatuko da.

Proposamenak posta bidez ere bidal daitezke. Kasu horretan, bidalketak Poste­txeko bulegoan duen data egiaztatu beharko du enpresariak eta egun berean eskain­tza­ren bidalketa kontratazio organoari jakinarazi, telex, telegrama edo telekopiaren bidez. Bi baldin­tza horiek bete­tzen ez baditu, proposamena ez da onartuko, baldin eta kontratazio organoak, apiatutako epea amai­tzen den egunean baino beranduago jaso­tzen badu hura. Dena den, esandako egunaren biharamunetik hamar egunen barruan proposamena jaso ez bada, ez da inola ere onartuko.

b)  Aurkeztu beharreko agiriak: Baldin­tza Administratibo Berezien Orrian zehazturiko agiri guztiak aurkeztuko dira, bertan adierazten den bezala hiru (3) gutunazaletan sartuta.

c)  Aurkezteko tokia:

1)  Erakundea: Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuko Idazkari­tza Teknikoa.

2)  Helbidea: Julio Caro Baroja plaza, 2 – 3. pisua.

3)  Udalerria eta posta kodea: 20018 Donostia.

4)  Posta elektronikoa: mrivero@gipuzkoa.eus.

e)  Aldaerak baimen­tzen diren: ez.

f)  Lizita­tzailea lehiaketako eskain­tza manten­tzera beharturiko epea: bi hilabete.

9.  Eskain­tzak ireki­tzea:

a)  Helbidea: Julio Caro Baroja plaza, 2 – 3. pisua.

b)  Udalerria eta posta kodea: 20018 Donostia.

c)  Data/Ordua: Gipuzkoako Foru Aldundiaren web orrian (www.gfaegoi­tza.eus) adierazitako toki, data eta orduan egingo da.

10.  Iragarkien gastuak:

Kontratuaren esleipendunaren kargura izango dira 300,00 euro arteko gastuak.

Donostia, 2016ko irailaren 6a.—Segundo Díez Molinero, idazkari teknikoa.

This entry was posted in Lizitazioak eta lehiaketak. Bookmark the permalink.

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude