10

abu / 2016

Lizitazio iragarkia, Irungo adinekoen­tzako gizarte zentroetako podologia zerbi­tzua – 2016 kontrata­tzeko

1.  Kontratua esleituko duen erakundea:

a)  Erakundea: Irungo Udala.

b)  Espedientea izapide­tzen duen bulegoa: Gizarte Ongizatea.

c)  Dokumentazioa eta informazioa non eskuratu:

1.  Bulegoa: Hiritarra Atendi­tzeko Zerbi­tzua –HAZ–.

2.  Helbidea: San Mar­tzial kalea, 2.

3.  Posta kodea eta udalerria: 20304 Irun.

4.  Telefonoa: 943.505.152.

5.  Telefaxa: 943.505.657.

6.  E-maila: sac.010@irun.org.

7.  Kontrata­tzailearen profilaren Internet helbidea: www.irun.org.

8.  Dokumentazioa eta informazioa eskura­tzeko azken eguna: Eskain­tzak aurkezteko azken datari dagokiona.

d)  Espedientearen zenbakia: 2016ZZAA0002.

2.  Kontratuaren xedea:

a)  Kontratu mota: Administratibo berezia.

b)  Xedearen azalpena: Irungo udalaren adinekoen­tzako gizarte zentroetako podologia zerbi­tzua.
c)  Lotekako zatiketa: Ez.

d)  Kontratua buru­tzeko lekua:

1.  Helbidea:

— Luis Mariano gizarte-zentroa (Luis Mariano kalea, 1).

— Iraso gizarte-zentroa (Mirarietako Ama Birjina, z.g.).

2.  Posta kodea eta udalerria: 20304 Irun.

e)  Kontratua buru­tzeko epea: Bi (2) urte.

f)  Luzapena onar­tzea: Urtebeteko (1) bi (2) aldiz luzagarria, guztira (4) urteko aldia osatu arte.

g)  CPV (Nomenklatura Erreferen­tzia): 85312400-3 – Gizarte Ongizateko Zerbi­tzuak, egoi­tza-erakundeetan eman ez direnak.

3.  Tramitazioa eta prozedura:

a)  Tramitazioa: Arrunta.

b)  Prozedura: Irekia.

c)  Enkante elektronikoa: Ez.

d)  Esleipen-irizpideak: Baldin­tza Ekonomiko-Administratiboen Pleguko 10. klausulan adierazten direnak.

4.  ­Gutxieneko lizitazio-tipoa:

Zenbateko garbia: 1.818,26 euro/urteko. Zenbatekoa guztira: 2.200,00 euro/urteko.

5.  Eskatutako bermeak:

Behin-behinekoa: Ez da eska­tzen.

Behin betikoa: 2.000,00 euro.

6.  Kontratistaren berariazko betekizunak:

a)  Sailkapena: Ez.

b)  Kaudimen ekonomiko-finan­tza­rioa eta tekniko-profesionala: Baldin­tza Ekonomiko-Administratiboen Pleguko 11. klausulan adierazten direnak.

c)  Beste baldin­tza espezifiko ­batzuk: Ez dira eska­tzen.

d)  Kontratu bereziak: Ez.

7.  Proposamenak aurkeztea:

a)  Aurkezteko epea: 15 egun natural, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen denetik.
b)  Aurkezteko modua eta tokia:

1.  Leihatilan, Hiritarra Atendi­tzeko Zerbi­tzuan –HAZ– (San Mar­tzial kalea 2 – 20304 Irun).

2.  Posta ziurtatuaz honako helbidera bidaliz: «Irungo Udala. San Juan Harria plaza 1, 20304 Irun. Erreferen­tzia: irungo adinekoen­tzako gizarte zentroetako podologia zerbi­tzuaren kontratazioa – 2016».

3.  Helbide elektronikoa: Ez.

c)  Aldaerak onar­tzea: Ez.

d)  Lizita­tzaileak eskain­tzari bere horretan ­eutsi beharko dion epea: 2 hilabete, eskain­tzak ireki eta hurrengo egunetik aurrera kontatuta.

8.  Eskain­tzak ireki­tzea:

a)  Tokia: Udale­txea.

b)  Helbidea: San Juan Harria plaza, 1.

c)  Posta kodea eta udalerria: 20304 Irun.

d)  Data: Proposamenak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo asteko ostegunean. Egun hori, bulegoetako egutegiaren arabera lan-eguna ez balitz, ireki­tzeko ekitaldia hurrengo lanegunera atze­ratuko da.

e)  Ordua: 10:00etan.

9.  Publizitate gastuak:

Esleipendunaren kargura.

10.  Bestelako argibideak:

Ez.

Irun, 2016ko abuztuaren 5a.—Alkatea, s.e., Idazkari­tzako teknikaria.      (5872)

This entry was posted in Ekintzaile-komunitatea, Lizitazioak, Lizitazioak eta lehiaketak. Bookmark the permalink.

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude