05

urt / 2015

EUSKALGINTZA deialdia-2015: Gizarte-bizitzan euskara sustatzeko, garatzeko edota normalizatzeko diru-laguntzak emateko araubidea ezarri eta deialdia

Agindu honen xedea da gizarte-bizitzan euskara sustatzeko, garatzeko edota normalizatzeko lanean diharduten pertsona fisikoek edo juridiko pribatuek 2015ean burutuko dituzten egitasmoei zuzenduriko diru-laguntzak arautu eta dei egitea (Euskalgintza deialdia).

Diruz lagun daitezkeen egitasmoak.

1.– Honako hauek dira, multzoka emanda, diruz lagun daitezkeen egitasmoak:

A multzoa: euskararen erabilera areagotu eta sendotzeko egitasmoak esparru ez formaletan, bereziki aisialdian garatzen direnak (aisialdiko begiraleen eskoletan euskarazko adarra bermatzeko egitasmoak, eta arlo horretan euskara integratzeko lagungarri izan daitezkeen ekimen berritzaileak, begiraleei zuzendutako prestakuntza eta material-prestakuntza, harreman-sareetan eta aisialdiko kirol ekintzetan euskararen erabilera areagotu, sustatu eta indartzeko egitasmoak…). Haur eta gazteei zuzendutakoak lehenetsiko dira.

B multzoa: euskaraz ez dakiten euskal herritarrak eta etorkinak euskarara hurbiltzeko helburua duten jarduerak eta egitasmoak.

C multzoa: euskararen familia bidezko transmisioa sendotzea helburu duten egitasmoak.

D multzoa: euskararen ondareari buruzko informazioa jaso, gorde edota digitalizatu eta hedatzea helburu duten egitasmoak (gehienez ere, 3 egitasmo diruz lagunduko dira, puntuazio altuena lortzen dutenak).

E multzoa: euskarari zuzenean lotutako alderdiak aztertzea helburu duten jardunaldiak (gehienez ere, 7 egitasmo diruz lagunduko dira, puntuazio altuena lortzen dutenak).

F multzoa: euskalgintzan ibilbide oparoa izateagatik nabarmendutako pertsonak edo elkarteak omentzeko egitasmoak (gehienez ere, 2 egitasmo diruz lagunduko dira, puntuazio altuena lortzen dutenak).

G multzoa: euskaraz irakurtzeko zaletasuna sustatzea helburu duten egitasmoak: irakurketa- eta idazketa-trebetasunak garatze aldera buruturiko jardunak, sariak, lehiaketak, idazleen eta irakurleen arteko topaketak eta literatura gidak (gehienez ere, 7 egitasmo diruz lagunduko dira, puntuazio altuena lortzen dutenak).

2.– Nolanahi ere, honako egitasmo hauek ez dute laguntza-mota honetan sarbiderik izango eta, ondorioz, kanpoan utziko dira:

a) Hiztunen artean euskararen erabilera areagotzeko helburuarekin lotura zuzena ez duten ekintzak (hala nola, musika-emanaldiak, kantaldiak, dantzaldiak, bestelako ikuskizunak, herri kirolak, era guztietako jaialdiak, otorduak eta abar.).

b) Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren gainerako deialdietan leku propioa duten egitasmoak.

c) Liburu-azoketan parte-hartzearekin eta estrategiekin zuzeneko lotura daukaten egitasmoak.

d) Enpresa edo elkarteen ohiko jardunaren edota produktuen berri ematen duten argitalpenak, eta zuzenean euskararen erabileratik ez datozen gastuak.

e) Hedabideen sustapenerako egitasmoak.

f) Laguntza-mota honetan sarbiderik izan arren, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak 2015. urtean beste laguntza-mota batzuetatik diruz lagundutako egitasmoak.

g) Araubide orokorretan zein berezikoetan erabiltzekoak izanik, ikasketa-plan edo curriculumarekin lotura zuzena edo zeharkakoa duten ikasmaterial inprimatu, ikus-entzunezko edo elektronikoak gauzatzeko asmoz aurreikusitako egitasmoak.

h) Haur eta gazteen artean euskararen erabilera bultzatzea helburu duten egitasmo eta jarduerei dagokienez, eskola orduetan garatzen direnak.

i) Literatura lanen zabalkundea egite aldera liburuen edizioa helburu duten egitasmoak, bai paperezko edizioak zein bestelako formatuetarako egiten diren bertsioak.

j) Euskara ikasteko metodoak eta helduen euskalduntze alfabetatzearen eremuko jarduerak.

k) Lan munduan euskararen sustapena edota garapena helburu duten egitasmoak.

l) Ikerketak, itzulpenak eta urtekariak.

m) Dantza, ikus-entzunezkoak, antzerkigintza… sustatzea helburu duten egitasmoak edota euskalgintzarekin lotura zuzena ez dutenak.

n) Bi hizkuntza ofizialetan egindako argitalpenak.

ñ) Webguneak sortzeko eta elikatzeko egitasmoak.

Aurkezteko epea:

Eskabideak 2015eko urtarrilaren 7tik otsailaren 9ra arte, biak barne, egin ahal izango dira.

info +

Kategoria: Diru-laguntzak

05

urt / 2015

HEDABIDEAK deialdia-2015: Euskarazko hedabideak sendotu, eraginkortu, garatu eta normalizatzeko diru-laguntzak emateko araubidea ezarri eta deialdia egiteko dena

Agindu honen xedea da euskarazko hedabideak sendotu, garatu, normalizatu eta eraginkortu, bezeroei begira irismen-maila indartuz. Horretarako diru-laguntzak emateko modua arautu eta deia egiten da (Hedabideak deialdia).

Diruz lagun daitezkeen hedabideak.

1.– Honako hauek dira, multzoka emanda, diruz lagun daitezkeen hedabideak:

1.1.– A multzoa: helburu nagusia eguneroko informazioa ematea duten euskara hutsezko idatzizko hedabideak. Egunerokotasunari edota tokikotasunari lotutako idatzizko hedabideak: eguneroko prentsa inprimatua eta udalerri, eskualde edo lurralde jakinetan zabaltzen diren informazio orokorreko aldizkariak.

a) Euskararen esparru geografiko osoan zabaltzen diren egunkariak.

b) Udalerri eta eskualde jakinetan zabaltzen diren egunkariak.

c) Udalerri, eskualde eta lurralde jakinetan zabaltzen diren informazio orokorreko aldizkariak.

1.2.– B multzoa: albisteak edo gai hautatuak egunerokotasunetik haragoko sakontasunez lantzen dituzten euskara hutsezko idatzizko hedabideak: euskararen esparru geografiko osoan zabaltzen diren informazio orokorreko aldizkariak zein aldizkari espezializatuak (pentsamendua, zientzia, musika, natura, haur eta gazteei zuzendutakoak…).

1.3.– C multzoa: zerbitzua eman ahal izateko beharrezkoak diren lizentzien jabe izanik, zati batean edo osorik euskaraz ari diren uhin bidezko irratiak.

1.4.– D multzoa: zerbitzua eman ahal izateko beharrezkoak diren lizentzien jabe izanik, zati batean edo osorik euskaraz emititzen duten telebistak.

1.5.– E multzoa: Internet bidezko hedabideak.

● Euskara hutsezko egunkari eta aldizkariak.

● Zati batean edo osorik euskaraz ari diren irratiak.

● Zati batean edo osorik euskaraz ari diren telebistak.

2.– Nolanahi ere, 8. artikuluan jarritako baldintzak betetzen ez dituzten hedabideak edo ezaugarri hauetakoren bat duten hedabideak ez dira diruz lagunduko:

a) Euskadiko Administrazio Orokorra osatzen duten entitateen hedabideak.

b) Alderdi politikoen, hauteskundeetarako koalizioen eta sindikatuen hedabideak.

c) Elkarteek, fundazioek zein antzeko erakundeek beren bazkideentzat soil-soilik eginiko hedabideak.

d) Glotodidaktika- eta psikopedagogia-aldizkariak; orobat bere edukiak hezkuntza arlora zuzenduak dituzten aldizkariak.

e) Eskola-aldizkari, -irrati eta -telebistak.

f) Kultur berripaperak, ikuskizun-gidak, denbora pasakoak eta antzekoak.

g) Mota guztietako argitalpen konfidentzialak, harpidetza bitartez nahiz kioskoan saldutakoak edo formatu elektronikoan zabaldutakoak.

h) Informazio orokorrekoak edota gai anitzeko informaziokoak ez diren tokiko aldizkariak.

i) Diruz lagungarriak izan arren, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak 2015ean xede berberarekin diruz lagundutako hedabideak.

Eskabideak aurkezteko epea eta modua.

1.– Eskabideak 2015eko urtarrilaren 7tik otsailaren 9ra arte, biak barne, egin ahal izango dira.

info +

Kategoria: Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea

05

urt / 2015

Entitate pribatuek EAEn dituzten lantokietan, 2015ean, euskararen erabilera eta presentzia areagotzeko diru-laguntzak (LANHITZ)

Deialdi honen xedea entitate pribatuek EAEn dituzten lantokietan 2015ean euskararen erabilera eta presentzia areagotzeko eta profesionalen elkargoetako kideek beren jarduera profesionalean euskara gero eta gehiago erabil dezaten diru-laguntzak emateko modua arautzea eta deialdia egitea da (LANHITZ).

 Deialdira bil daitezkeen jarduerak.

1.– LH1 multzoan: Euskaraz lan egiten duten profesionalen elkargoetako kideentzako euskarazko hizkuntza-trebakuntza, berariazko prestakuntza barne, betiere beren lan profesionalari zuzenean lotutakoa eta dagokion elkargoak antolatua eta bideratua. Ez dira diruz lagunduko sektore publikoan lan egiten duten kideen prestakuntza eta trebakuntza.

2.– LH2 multzoan: EAEn lantokiak dituzten entitate pribatuen lehen euskara-planaren diseinua eta kudeaketa-plana.

Interesa duen pertsonak edo entitateak lehen euskara-planaren diseinurako laguntza eska dezake lehendik laguntzarik jaso ez badu, ez diseinurako, ez kudeaketa-planerako.

Lehen euskara-planaren diseinua aurkeztuz gero, urteko kudeaketa-plana ere aurkeztu beharko du pertsona edo entitate eskatzaileak. Kudeaketa-plana garatzeko ekintzek 2015eko urtarrilaren 1etik urte bereko abenduaren 31ra bitartean egindakoak izan behar dute

Denbora-barrutia eta eskabideak aurkezteko epea.

1.– Laguntza-deialdi honek 2015ean burutuko diren egitasmoak baino ez ditu kontuan hartuko. Hori dela eta, deialdi honetara jotzen duten egitasmoak gauzatzearen ondorioz eskaini, eman edo gizarteratu beharreko jarduerak, zerbitzuak eta produktuak 2015eko abenduaren 31 baino lehen eskaini, eman edota gizarteratuko dira.

2.– Laguntza-deialdi honetan parte hartu nahi duen orok izango du eskabide-orria aurkezteko aukera, 2015eko urtarrilaren 7tik otsailaren 9ra arte.

Info +

Kategoria: Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea

18

abe / 2014

IGOR OBESO, artisau beiragile hondarribiarra

Eduki hau gazteleraz bakarrik dago. Barkatu eragozpenak

Igor Obeso instala en Ventas su taller de arte en vidrio soplado

Exposición. Igor Obeso, en la sala de su nuevo centro de trabajo donde expone las piezas.
Exposición. Igor Obeso, en la sala de su nuevo centro de trabajo donde expone las piezas. / JON UGARTE

El artesano hondarribiarra abre en la calle Gabiria su centro de trabajo y una exposición permanente con modelos de las piezas que fabrica

Dice Igor Obeso que para vivir de su oficio «hay que ser muy cabezón. Te tiene que gustar mucho. Es un curro laborioso, muy físico y se pasa mucho calor». Pero también tiene su parte buena. «Mantienes un contacto directo con el cliente, nunca dejas de aprender y siempre estás creando y recreando».

Salir adelante con un taller artesano «cuesta años de oficio. Poco a poco, la gente te va conociendo, vas recibiendo encargos, haces algunos clientes fijos… No me puedo quejar». Igor lleva 17 años trabajando el vidrio soplado y acaba de abrir su nuevo taller en la calle Gabiria, 54, en el polígono industrial de Ventas, donde también ha instalado una exposición permanente con modelos de las piezas que fabrica. Lámparas, perfumeros, jarrones, botellas, platos, portavelas, objetos de decoración y trofeos son algunas de las creaciones únicas e irrepetibles que expone el artesano en su nuevo centro de trabajo.

El primer horno

La afición de Igor Obeso por la artesanía del vidrio se remonta a sus primeros años de juventud. «Empecé haciendo lámparas con la técnica tiffany. Pero un día, durante una excursión a Ainhoa, visité un taller de vidrio soplado y me quedé fascinado. Le pregunté al artesano si podía aprender con él. Me dijo que sí y empecé al día siguiente».

Cuando vio que se manejaba en el oficio lo suficiente como para instalarse por su cuenta, abrió un taller en Hondarribia, en Semisarga. «Allí puse mi primer horno de soplado y estuve trabajando durante cinco años. Después, me fui a Irura, donde he estado otros nueve o diez años y ahora me he instalado en Irun. La semana pasada inauguramos el taller y estoy muy contento, porque vino mucha gente a verlo y a celebrar la apertura».

El taller de este artesano se distribuye en tres zonas: «una es la de soplado; otra es la de fussing o termo formado, que es la técnica de hacer vidrieras y la tercera es la zona de montaje. El núcleo del taller es la zona de vidrio soplado, que es donde paso la mayor parte del tiempo». La técnica es muy antigua, pero no por ello deja de ser espectacular. El horno de fusión está a unos 1.100 grados, el vidrio se calienta y mediante unas cañas de soplar y unas herramientas muy básicas se le va dando la forma deseada. «Es una técnica de trabajo muy rápida y muy intensa», explica Igor. «No se puede parar el proceso, porque si se enfría el material, ya no se puede trabajar con él. Tampoco te permite muchos errores, porque todo se refleja en el vidrio. La técnica sigue siendo la misma desde hace un montón de años. Lo único que ha cambiado es el combustible, que antes era la leña y ahora se utiliza el gas para alimentar el horno».

Además de moldear piezas de vidrio, Igor Obeso ha empezado a fabricar «hornos para otros vidrieros, que están teniendo mucho éxito en Francia. Allí hay muchos talleres de vidrio soplado y potencian mucho la artesanía de calidad. La gente la demanda y la valora, cosa que aquí no ocurre tanto».

Visitas para escolares

Para divulgar su oficio, Igor suele acudir a las ferias de artesanos «con un hornito pequeño para hacer demostraciones. Cuando la gente ve lo que es la técnica del vidrio, valora mucho más este oficio». Con idéntico objetivo, el artesano hondarribiarra quiere poner en marcha visitas a su taller para escolares. «El año pasado me visitó un grupo de Txingudi Ikastola y la experiencia fue muy bonita. También desde Artiola, que es una asociación para la divulgación de la artesanía, están interesados en hacer visitas guiadas».

Quien no pueda acudir al taller y esté interesado en el oficio del vidrio soplado o en el trabajo de Igor puede consultar la página web de este artesano: www.argiabadago.com

fuente DV: MARÍA JOSÉ ATIENZA – IRUN –

Kategoria: Ekintzaile-komunitatea

15

abe / 2014

Mahastizaintza eta ardogintzaren sektorea laguntzeko Europako Erkidegoak emandako neurriak garatu eta aplikatzekoa

1.– Dekretu honen xedea da Europako Erkidegoko erregelamendua eta Estatuko oinarrizko araudia garatzeko eta aplikatzeko arauak ezartzea, Euskadiko Autonomia Erkidegoan, mahastizaintza eta ardogintzaren sektoreari laguntzeko neurri hauei lotuta:

a) Sustapena.

b) Inbertsioak.

c) Mahastien berregituraketa eta birmoldaketa.

d) Azpiproduktuen ezabaketa.

Irakurri dekretua

2015erako deialdia

Kategoria: Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea

15

abe / 2014

ARTEA OLATUETAN – EDUARDO GOMEZ “PETA”

Eduki hau gazteleraz bakarrik dago. Barkatu eragozpenak

Comenzó hace cerca de seis años a raíz de una lesión que hizo que este hondarribitarra regresara de Indonesia, donde vivía

  • Fuente DV: JOEL IGLESIAS –  HONDARRIBIA –

Si le llegan a preguntar a Eduardo Gómez hace unos años a qué se estaría dedicando en 2014, seguro que no se hubiera imaginado que tendría su propio taller en la comarca en el que hace tablas de surf de manera artesanal. Pero es lo que tiene la vida. Que da muchas vueltas. Y bien que lo sabe este hondarribitarra, conocido como ‘Peta’, que precisamente ha recorrido gran parte del mundo. Una operación de rodilla, en 2008, supuso para él un antes y un después.

Desde joven, siempre ha tenido una gran vinculación con este deporte. «Yo todo lo que he sido, lo que soy y lo que seré se lo debo al surf», asegura de forma tajante. Comenzó a practicarlo en la costa vasca, luego fue a Portugal, a Canarias, a Marruecos. y «me dio la curiosidad de conocer otros lugares». Así que pidió una excedencia en el trabajo, por entonces daba clases de natación, y se fue a Indonesia. En principio «era para un año, pero estuve unos quince viviendo allí».Momento en el que cubre con fibra el foam, material del que están hechas las tablas.

El surf le ha llevado a recorrer otros lugares de Asia, también diferentes zonas de América, como California, pero «mi segunda casa es, sin duda, Indonesia». En este país, este hondarribitarra trabajaba con un amigo que tiene una empresa de barcos orientada precisamente a los surfistas. Pero hace seis años «sufrí una importante lesión de rodilla y tuve que venir a operarme», recuerda.

Seguir leyendo

Kategoria: Ekintzaile-komunitatea

10

abe / 2014

BIDASOA INNOVA ekintza prozesuaren aurkezpena

Jornada de Innovación Abierta: Bidasoa Innova–       Ostegunean 18:30etan Sargia tabernan parte hartzaileek egindako lana aurkeztuko dute

–       Azaroaren 6an hasi jarri zuten martxan proiektua Irun Factoryren lokaletan

 Azaroaren 6an abiatu zen ekintza prozesua Berrikuntza Irekiko jardunaldi batekin. 50 parte hartzaile baino gehiago izan ziren. Jardunaldian ekintzaileak, enpresariak, langabeak, ikasleak eta lana bilatzen ari diren pertsonak elkartu ziren. Hiru taldetan banatuta, ideiak eman zituzten. Talde bakoitzetik lau ideia aukeratu zituzten, ondoren komunean jartzeko.

Beranduago, beste zortzi formazio tailer egin dituzte, Fitnessa Sormena eta Berrikuntza izenburuarekin. 13 parte hartzaile izan dira bataz beste tailer bakoitzean. Pentsamendu sortzailerako tresnak eta teknikak landu dituzte, Lean Start Up metodologiarekin batera. Lehen jardunaldian irten ziren ideietako batzuk garatu dituzte, negozio eta garapen aukerak aztertuz.

 Bihar, osteguna, 18:30etan Sargia tabernan, proiektuaren azken fasea egingo dute. Ágora izeneko jardunaldian, lehen faseetan garatutako ideien eta lanen aurkezpena egingo dute parte hartzaileek.

Kategoria: Ekintzaile-komunitatea

10

abe / 2014

TURISMOA SARE SOZIALETAN

Irungo eta Hondarribiko Udalak, Bidasoa Bizirik-en bidez, hirion balio turistikoa sustatzeko eta ezagutzera emateko lanean ari dira. Sare sozialak izaten ari dira gehien erabilitako tresnetako bat. Horiei esker edozein tokitako jendearekin harremanetan jar daiteke. Promozio turistikoa egiterako orduan garrantzitsua da aukera hori.

Lantzen ari diren sare sozialak ondorengoak dira: Twitter, Facebook, Instagram eta Youtube. Denetan #VisitHondarribiaIrun marka erabiltzen ari dira, eta bisiten jarioa www.visithondarribiairun.com web gunera bideratzen. Bertan, eskualdeko eskaintza turistikoari buruzko informazioa aurki daiteke.

Kategoria: Ekintzaile-komunitatea

05

abe / 2014

Kultur industrien sustapenerako diru laguntzak

Hauek dira kultur industrien sustapenerako diru lagun­tzen lerroen oinarri arau­tzaile orokorrak, baita horietako bakoi­tza­ren berariazko oinarriak ere:

1.    Euskarazko liburuak hedatu, merkaturatu eta bana­tzeko ekin­tzak.

2.    Euskarazko ikus-entzu­nezko produktuak ekoizteko edo merkatuan zabal­tzeko.

3.    Euskaraz garatutako haur eta gazteen aisialdirako produktuak ekoizteko eta merkatuan zabal­tzeko proiektuak.

Irakurri dekretua

Kategoria: Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea

04

abe / 2014

HONDARRIBIAKO UDALAK GABONETARAKO IV. ERAKUSLEIHO LEHIAKETA ANTOLATU DU

Udaleko Turismo eta Merkataritza Departamentuak laugarren urtez Gabonetako Erakusleiho Lehiaketa antolatu du. Izenemateko epea ostiralean irekiko da BAZen, eta abenduaren 19an itxiko.

“Merkataritza herriko biziaren partaide egin nahi da, eta ondoen apaindua den establezimenduari saria emango zaio” dio Lupe Olascoagak, Merkataritza eta Turismoko zinegotziak. “Lehiaketa honen bidez  gabonak apaintzeko beste urrats bat eman nahi da. Erakusleihoen apainketak gutxienez abenduaren 19tik 2015eko urtarrilaren 7a arte egon behar du. Lehiaketan parte hartu ahal izango dute kalera ematen duen erakusleihoa duten establezimendu guztiek, baldin eta martxan baldin badaude”.

Epaimahaiak diseinua, sormena, irudi komertziala eta produktuaren aurkezpena izango ditu kontuan.  Erakusleiho onenentzat hiru sari izango dira, 450, 300 eta 200 eurokoak.

“Udaletik lanean ari gara hiriko merkatariekin zenbait alorretan, beti ere kontsumoa indartzeko asmotan.  Azken asteotan bi bilera mantendu ditugu merkatariekin, Itsas Etxean egin diren bi bilera irekietan. Oso bilera positiboak izan dira, aportazio asko egin dituzte merkatariek eta denon artean, helburu berdina bilatzen lan egiten dugu, bertako kontsumoa areagotzea, bai Gabonetan baina urtean zehar ere” dio Olascoagak.

Argibide gehiago nahi baduzu begiratu dokumentu hau:

2014123101656_Erakusleiho lehiaketa 2014.pdf

 

Kategoria: Ekintzaile-komunitatea