logo-aytoirun-printIRUNGO UDALA Hiri bul­tzada, Ekonomia eta Ogasun Arloa Iragarkia Udal honetako Alkate-Lehendakariak 2.182 zk. ebazpena eman du, 2016ko abenduaren 19an, eta honela dio haren xedapen zatiak: 1. Eranskinean jasotako 30 urte baino ­gutxiago dituen per­tso­nen kontrata­tzeko diru-lagun­tzen oinarri erregula­tzaileak onestea. 2. Oinarrietako testua Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzea. Irun, 2016ko abenduaren 20a.—Hiri bul­tzada, Ekonomia eta Ogasun Arloko zuzendaria.     (8898) 30 urte baino ­gutxiago dituen per­tso­nen kontrataziorako lagun­tzak eska­tzeko prozedura arau­tzen duten oinarriak. 1. Xedea. Irungo udalerrian sustraituta dauden enpresei erraztasunak ematea ohiko merkatuan langabe dauden, Irunen erroldatuta dauden eta Lanbide - Euskal Enplegu Zerbi­tzuan enplegu-eska­tzaile gisa izena emanda dauden 30 urtez azpiko per­tso­nak kontrata­tzeko. Publizitatearen, lehiaren eta objetibotasunaren prin­tzi­pioak bete­tzeko, gardentasunaren parametroetan, oinarri arau­tzaile hauek sustatu dira, albait hedapen handiena izan dezaten herriko enpresen eta langabeen kolektiboan. 2. Diru-lagun­tza emateko prozedura. Diru-lagun­tzak emango dira lehia ez lehiakorraren prozeduraz eta banakako ebaluazioaz. 3. Onuradun gerta­tzeko betekizunak.

Pierre Loti Ibilbidea, 20301 Irun, Gipuzkoa inguruko mapa1.– Entitate esleitzailea.

a) Erakundea: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Zerbitzu zuzendaria.

b) Espedientea izapidetzen ari den bulegoa: Kontratazio Mahaia (Zerbitzu Zuzendaritza).

c) Espedientearen zenbakia: 026SV/2016.

2.– Kontratuaren ezaugarriak.

a) Helburua: Irungo nazioarteko zubien azpitik eta Pierre Loti kaletik oinez eta bizikletaz ibiltzeko bideak egiteko proiektua idazteko laguntza teknikoa.

b) Multzotan zatitzea: ez da multzotan zatitu.

c) Burutzeko lekua: enpresa esleipendunaren egoitza.

d) Burutzeko epea: 6 hilabete.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko modua.

a) Izapideak: arrunta.

b) Prozedura: irekia.

c) Esleitzeko modua: hainbat irizpide.

4.– Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: berrogeita hemezortzi mila euro (58.000) gehi hamabi mila ehun eta laurogei euro (12.180) BEZarenak. Beraz, guztira, hirurogeita hamar mila ehun eta laurogei euro (70.180).

Abenduak 2an, ostiralean, Bidasoa bizirikeko Ekintzailetzaz arduratzen diren lankideek saio interesgarria sustatu zuten Irungo Bidasoa Lanbide Heziketa Institutuan, ekintzailetza jorratzeko Lean metodologietaz baliatuz (ägu¡iles). Jardunaldi horretan, Bidasoako ikasleek zenbait erronkei aurre...