Irungo eta Hondarribiko udalek, Bidasoa Bizirik-en bidez, laguntza eskaintzen jarraitzen dute, eskualdeko enpresek kontratatu ahal izan dezaten, eta langabezian dauden pertsonek lanpostuak aurki ditzaten.  XV edizioan, jauzi kualitatiboa eta kuantitatiboa eman...

Diruz lagunduko diren jarduerak ENERGIA ERAGINKORTASUNAREN alorrean:  Kanpoko argiteria publikoa. Energia eraginkortasunaren hobekuntza egungo eraikinetan, honako hauen bidez:       - Klimatizazioa eta/edo ur bero sanitarioaren ekoizpena (A.C.S.).       - Baterako sorkuntza / Hiruko...

Diruz lagunduko diren jarduerak ENERGIA ERAGINKORTASUNAREN alorrean: Egungo eraikinetan energia-instalazioak berritzea. Zerbitzu alorreko egungo eraikinen inguratzaile termikoaren energia-gaiberritzea. Egungo argi-instalazioen berritzea. Baterako sorkuntza instalazio berriak. Hirugarren Alorreko energia auditoria integralak energia eraginkortasunaz. Industria kokaguneko jarduera osoan,...

Diruz lagunduko diren jarduerak:  Biomasa erabiltzeko instalazioak, energia termikoa ekoizteko, ur bero, ur birberotu edo lurrunaren ekoizpenaren bidez. Ur beroa ekoizteko galdarak, potentzia izendatua 70 kW-ekoa baino handiagoa denean. Egungo district heating...

Diruz lagunduko diren jarduerak elektrizitatea ekoizteko energia berriztagarrien instalazioen sustapenaren alorrean:   Sare elektrikotik bakartutako instalazioak,  fotovoltaikoak, eolikoak edo minizentral hidroelektrikoak: 100 kW-eraino. Sare elektrikora konektatutako instalazioak, fotovoltaikoak, eolikoak edo minizentral hidroelektrikoak:...