Irungo Udal Batza­rrak, 2014ko abenduaren 18an, Irunen Euskara Susta­tzeko Ekin­tza Plana (ESEP) onartu zuen. Plan honek xeda­tzen ditu administrazio publikoetarako hizkun­tza politikak hurrengo urteetan landu behar dituen helburu estrategikoak: — Euskararen...

Helburuak

  • Itsasertza defendatzeko eta babesteko beharrezko diren neurriak hartzeko jardunbideak eta irtenbideak ezagutzea, klima-aldaketaren ondorioei aurre egite aldera.
  • Administrazio publikoko ordezkariak, zientzialariak, nazioarteko adituak eta sektoreko enpresak biltzea, beharrezko diren esku-hartzeei buruz eztabaidatzeko.
  • Esperientziak ezagutzea, jardunbide egokiak ikastea eta itsasertza kudeatzen eta mantentzen laguntzea.
  • Mugaz gaindiko elkarlana sustatzea eta sinergiak sortzea.
  • Herritarren iritzia jasotzea eta Admnistrazio publikoen jardunbideak zabaltzea, ekitzek sortzen duten kezkaren aurrean
  • Sektorean zabaltzen diren enpresa-aukera berriak ezagutzea.

Norentzako den

Eragile, enpresa, instituzio eta erakunde ororentzako, klima-aldaketak itsasertzean duen inpaktuari dagokionez aukerak ikusi eta jarduten duten aldetik.

Sentitzen dugu, baina sarrera hau %LANG-z:, : eta % bakarrik dago.

Fundación Telefónica ha abierto una nueva convocatoria para participar en el programa de acompañamiento a jóvenes emprendedores Think Big. La iniciativa está dirigida a personas de entre 15 y 26 años con ideas que generen un impacto social positivo y ganas de convertirlas en un proyecto real. Durante el proceso, los participantes recibirán acompañamiento por parte de mentores y profesionales, sesiones de formación en emprendimiento y financiación para poner en marcha su propuesta.

El programa consiste en un primer nivel, de 6 meses de duración, donde las 300 mejores ideas recibirán formación presencial y online, así como 400 euros para avanzar en el proyecto. El segundo nivel cuenta con 30 plazas, y una duración de entre 6 y 8 meses, donde los participantes recibirán apoyo para transformar su idea en un proyecto sostenible, así como financiación de hasta 3.000 euros. Con este proceso, la intención de los organizadores es ayudar a los jóvenes a desarrollar habilidades útiles para su vida profesional y personal mediante la creación de un proyecto que genere un impacto positivo en la sociedad.

Xedea Diru-laguntzen deialdia egitea urriaren 27ko 289/1992 Dekretuak araututako musika-eskolentzat, udal-titularitateko kontserbatorioentzat eta ikastegi baimenduentzat, 2015eko ekitaldi ekonomikoko langile-gastuak finantzatze aldera. Eskatzaileak (erakundeak zein pertsonak) Titularitate publikoa edo pribatua duten musika-eskolak, arautu gabeko...

Xedea. 1.– Lege honen xedea da: a) Beren jarduera gauzatzen duten hiri-inguruneetako marka-kokapena eta merkataritza arloko lehiakortasuna hobetzera zuzendutako hiri-merkataritzako lankidetza eta dinamizazio estrategien garapena sustatzea. b) Merkataritza-dentsitate txikiko gunetan, lankidetza zonalerako proiektuen...

Berritu nahi diren beiraztatutako itxituretarako emango den diru laguntzaren gehieneko zenbatekoa, horretarako egingo den inbertsioaren %22 izango da. Leihoaren m2 bakoitzeko emango den gehieneko diru laguntza 400 eurokoa izango da....