Ebazpen honen xedea da 2015eko uztailaren 28ko Aginduan aurreikusitako laguntzak itzuli beharrik gabeko diru-laguntza moduan 2016ko ekitaldian emateko deialdia egitea. Agindu horren bidez, enplegua sortzeko inbertsio produktiboa egiten duten enpresentzako...

Diru lagun­tza lerroen oinarri arau­tzaile orokorrak: Euskara susta­tzeko proiektu eta jarduerak. Lantokietan prestakun­tza aldiak euskaraz egitea. Euskararen erabilera soziala normaliza­tzeko tokiko planak. Itzul­pen praktikak egiteko bekak. Gipuzkoan euskaraz emiti­tzen duten toki telebistak. Informazio eta komunikazio teknologiak...

KLIMATEK laguntzak edozer pertsona juridikorentzat dira, Teknologiaren Euskal Sareko eragile izanez gero edota industriako, merkataritzako edota zerbitzu publikoetako jarduerak egiten dituen erakunde pribatua izanez gero. Proposamenek aplikazio pilotuz osatutako metodologiak definitzeko...

1. Kontratuaren xedea: a) Mota: Zerbi­tzu kontratua. b) Azalpena: Txin­gudiko Zerbi­tzu Mankomunitatearen hondakin uren isurketen har­tzailea kontrolatu eta zain­tzeko zerbi­tzua, Servicios de Txin­gudi-Txin­gudiko Zerbi­tzuak, S.A.k kudea­tzen duena. 2. Tramitazioa...

Sentitzen dugu, baina sarrera hau %LANG-z:, : eta % bakarrik dago.

Adegi, Orkestra, Tecnalia y BerriUp unen sus fuerzas para convertir el territorio en un lugar atractivo para la inversión en las llamadas 'startups' Fuente: DV - JULIO DÍAZ DE ALDA | SAN SEBASTIÁN. -23 febrero 201606:46 La unión hace la fuerza. Y más, si pretendemos luchar y crecer en un mundo repleto de problemas, obstáculos y sinsabores como es el de la empresa cuando se empieza desde abajo, desde casi la nada, desde sólo una idea brillante. Los emprendedores, que son casi siempre quienes realmente pueden cambiar las cosas, no lo tienen fácil; no sólo para 'vender' su idea o su proyecto a un cliente, sino siquiera para definir con exactitud dónde empieza y dónde acaba su apuesta y, por supuesto, para averiguar dónde y cómo encontrar la financiación necesaria para levantar ese sueño y convertirlo en una empresa con 'cara y ojos' o, al menos, con un NIF.Pedro Muñoz-Baroja, Josean Rodríguez, Sergio Bandinelli e Ibon Gil presentaron ayer la alianza en la sede de Adegi. Para tratar de dulcificar en la medida de lo posible ese camino repleto de piedras e intentar que Gipuzkoa se convierta en un ecosistema favorable al emprendimiento -pero también a la creación de empresas que después generen riqueza y empleo-, cuatro instituciones han sellado una alianza que espera grandes resultados. Adegi, Orkestra (a través de Crecer +) , Tecnalia y la aceleradora de empresas BerriUp han hecho causa común en un proyecto que, como explican sus promotores, supone una «apuesta decidida de la iniciativa privada» para unir -y así dar satisfacción a todos- a los emprendedores, los inversores y el propio tejido empresarial.

1. Kontratuaren xedea. a) Mota: Hornidura kontratua. b) Azalpena: ERP plataformaren hornikun­tza Servicios de Txin­gudi – Txin­gudiko Zerbi­tzuak, S.A.ren­tzat; egungo RPS 7.0 softwarearen ordez plataforma teknologiko berria jarriko da,...

parques irun bilaketarekin bat datozen irudiak1. Kontratua esleituko duen erakundea: a) Erakundea: Irungo Udala. b) Espedientea izapide­tzen duen bulegoa: mugikortasun, bide publiko eta obra arloa. c) Dokumentazioa eta informazioa non eskuratu: 1. Bulegoa: Hiritarra Atendi­tzeko Zerbi­tzua –HAZ–. 2. Helbidea: San Mar­tzial kalea, 2. 3. Posta kodea eta udalerria: 20304 Irun. 4. Telefonoa: 943.505.152. 5. Telefaxa: 943.505.657. 6. E-maila: sac.010@irun.org. 7. Kontrata­tzailearen profilaren Internet helbidea: www.irun.org. 8. Dokumentazioa eta informazioa eskura­tzeko azken egu­na: Eskain­tzak aurkezteko azken datari dagokiona. d) Espedientearen zenbakia: 2016ZAPA0003. 2. Kontratuaren xedea: a) Kontratu mota: Zerbi­tzuak. b) Xedearen azalpena: irungo hiriko berdeguneak, parke­ak, lorategiak eta zuhaiztiak mantendu, kon­tser­batu eta hobe­tzeko lanak. c) Lotekako zatiketa: Ez. d) Kontratua buru­tzeko lekua: Irungo Udalerria. e) Kontratua buru­tzeko epea: Kontratua sina­tzen denetik, baina inolaz ere ez 2016-04-21 baino lehen, 2016-12-31 arte. f) Luzapena onar­tzea: Bi (2) hilabete. g) CPV (Nomenklatura Erreferen­tzia): 77311000-3, Lorategiak eta parkeak manten­tzeko zerbi­tzua. 3. Tramitazioa eta prozedura: a) Tramitazioa: Arrunta. b) Prozedura: Irekia. c) Enkante elektronikoa: Ez. d) Esleipen-irizpideak: Baldin­tza Ekonomiko-Administratiboen Pleguko 14. klausulan adierazten direnak.